എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

ടെൽ: 00852-97929616

ഇ-മെയിൽ: [email protected]

ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

ഫാക്ടറി ഗാലറി

അയൺ ഓക്സൈഡ് പിഗ്മെന്റ്സ് ഫാക്ടറി
ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള അജൈവ കളർ പിഗ്മെന്റ്സ് ഫാക്ടറി
ടൈറ്റാനിയം ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫാക്ടറി