എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും

ടെൽ: 00852-97929616

ഇ-മെയിൽ: [email protected]

ഇവന്റുകൾ

ഗ്വാങ്‌ഷൂവിലെ സെറാമിക്‌സ് എക്‌സിബിഷനിൽ ഞങ്ങളുടെ നൂതനമായ പിഗ്മെന്റ് സൊല്യൂഷനുകൾ കണ്ടെത്തൂ

സമയം: ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ-ക്സനുമ്ക്സ ഹിറ്റുകൾ: 28

We will attend 2023 Coatings Show in Guangzhou

സമയം:ജൂൺ - 19, 22

ഹാൾ:3.1,booth No.: C107

6447806XX900NUMX

We are pleased to announce our participation in the upcoming Ceramics Exhibition in Guangzhou. This exhibition will showcase the unique features and innovative solutions of our pigments.

In Guangzhou, we will be exhibiting in Zone A of the China Import and Export Fair Complex. Our booth in Hall:3.1,Booth No.: C107 will showcase products : Complex Inorganic Color Pigments, ceramic raw materials, and our latest global products. Come see how our innovative solutions can help you stay ahead of the curve.

We look forward to seeing you at this exciting event and discussing how our pigments can help you succeed.